2013 Kobe System 8 PP sz 13

2013 kobe system 8 pp sz 13